Yangın hidrant hattı su kaçağı tespiti günümüz teknolojisi ile birlikte geliştirilen cihazlar ile her ne kadar mümkün olsa bile sorunun özüne inip riskleri minimize etmek gereklidir. Yangın hidrant tesisatının yapım aşaması ve sonraki dönemlerde çalışabilir durumda tutulması için gerekli kontroller çok önemlidir.